Sveriges enda risfabrik
016-700 27

Ring oss

info@nordicrice.se

Skicka e-post

Värdepapperens namn:

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ.) (Bolaget).

Finansiell nyckelinformation om Nordic Rice AB (publ):

Bolaget är nybildat per 2 november 2020

Teckningskurs:

7,20 SEK per B-aktie

Värdepapperens huvuddrag:

Värdepapperen omfattas inte av några garantier

Antal nya B-aktier:

Högst 1 470 320

Teckningspost :

5 befintliga aktier ger rätt till 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 aktie serie B. Minsta teckningspost 1 000 B-aktier

Emissionsbelopp:

Högst 10 586 304 SEK

Teckningskurs:

7,20 SEK per aktie

Teckningstid:

27 september – 12 oktober 2021

Utspädning:

17% vid full teckning

Likviddag:

19 oktober 2021

Emissionsinstitut:

Eminova Fondkommission AB, Stockholm

Uppskattade kostnader:

Bolagets totala emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 900 000 SEK.

Haider Al-kaizhwan

Möt Haider Al-Kaizhwan, Nordic Rice VD och grundare av Nordic Rice. Här är hans ord om hur verksamheten utvecklats hittills och hur han ser att bolaget kommer att utvecklas de närmaste åren.

Vad är motivet till nyemissionen?

Det främsta skälet är att vi ska kunna fortsätta hålla en hög organisk tillväxttakt. För att ta tillvara all potential i försäljningen, och för att ha tillräcklig leveranskapacitet, behöver vi ytterligare kapital. I dag tar också sjötransporterna längre tid vilket också ökar kapitalbindningen och vi har även börjat titta på att förvärva bolag.

Varför köper kunder ris från Nordic Rice?

Vi erbjuder ris av högsta kvalitet, vilket är viktigt eftersom kvalitén på ris varierar rejält. Förutom det så uppskattar kunderna att köpa ris som har en lägre miljöpåverkan eftersom vi har kortare transporter. Dessutom blir det stabilare leveranser från en fabrik i Eskilstuna än från utlandet.

Vilken typ av investerare hoppas ni på och vilka riktar ni er till?

Vi fortsätter att rikta oss brett. Vi har redan i dag 600 aktieägare, de flesta mindre, vilket vi är stolta över. Vi vill ha en stor spridning på aktien inför Nordic Rice kommande listning så likviditeten i aktien blir bra.

När blir listningen av Nordic Rices aktie?

Det har blivit en viss förskjutning jämfört med vad vi trodde i våras då ambitionen var att lista aktien innan årsskiftet. Fokus har legat på att ta tillvara de affärsmöjligheter vi haft, och därmed växa verksamheten. Planen är att lista aktien under första kvartalet nästa år.

Hur ser du på framtiden?

Jag ser mycket ljust på framtiden. Riset blir ett allt viktigare baslivsmedel på svenskarnas matbord. Inte minst genom alla nyinflyttade. Många av dem tar med sig en mattradition där riset har en central roll på matbordet. Och därmed ökar också kunskapen om ris och alla de sorter som finns. Ris har lite samma position som pastan hade i Sverige på 1970-talet. I dag kan svenskarna mycket om pasta. Jag tror att vi kommer att få se en liknande utveckling för riset i Sverige.

Det betyder att vi kommer att kunna hålla en hög expansionstakt med god lönsamhet. Vi kommer snart att omsätta 100 miljoner kronor på årsbasis. Sedan har vi ambitionen att växa till 150 miljoner kronor i slutet av 2023 i rullande årsomsättning. Då ska vi även börja titta på att exportera vårt ris till övriga länder i Norden. Det är billigare att exportera med bilar som i dag i många fall går tomma från Sverige efter att det importerats varor. Det är något som har pågått under flera år. Målet är att inom några år nå en omsättning på 500 miljoner kronor. Det finns goda förutsättningar att lyckas med.

- Haider Al-kaizhwan

Stort Intresse För Nordic Rice Nyemission

Nordic Rice har framgångsrikt genomfört en nyemission av aktier och därmed säkerställt kapitalbehovet om 15 Mkr. Nyemission genomfördes med hjälp av Dagens PS i en så kallad pre-IPO-runda.

Intervju med Haider Al-Kaizhwan

Nordic Rice, där Haider Al-Kaizhwan är huvudägare och vd, genomför en så kallad pre IPO-runda på högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget äger och driver Sveriges enda risfabrik – och en av Nordens två – där råris förädlas och planerar en börsnotering inom ett år. Haiders Al-Kaizwans historia inom grossistbranschen sträcker sig dock längre tillbaka än förvärvet av risfabriken i Eskilstuna.

Intervju med Haider Al-Kaizhwan

Haider berättar om planen för Nordic rice AB